Zdrada nadal jest jedną z najczęstszych przyczyn rozwodów, żeby jednakże zdradę w sądzie udowodnić i uzyskać orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka, który zdrady się dopuścił, konieczne jest zgromadzenie i przedłożenie w sądzie odpowiedniego materiału dowodowego potwierdzającego wysuwane twierdzenia.

Zadanie to nie rzadko wcale łatwe nie jest, żeby więc zagwarantować sobie zdobycie niezbitych dowodów, coraz częściej w postępowaniach rozwodowych angażowani są detektywi, którzy owych dowodów mają dostarczyć, nie oznacza to jednakże, że tylko dowody zdobyte przez detektywa będą dla sądu wiarygodne.

Najbardziej oczywistym dowodem zdrady są oczywiście zdjęcia małżonka z kochanką, przedstawiające ich w jednoznacznej sytuacji, niezależnie jednakże od tego kto owe zdjęcia zrobił, detektyw czy żona, w postępowaniu rozwodowym takie zdjęcia mają taką samą moc dowodową. Na gruncie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego nie miarkuje się ważności takiego dowodu w zależności od tego przez kogo zdjęcia zostały zrobione, zarówno w jednym jak i w drugim przypadku, zdjęcia będą stanowić dowód prywatny i będą tak samo oceniane przez sąd.

Rozważając skorzystanie z usług detektywa w postępowaniu rozwodowym nie należy więc kierować się tym, że zdjęcia zrobione przez profesjonalistę będą dla sądu bardziej wiarygodne i „ważniejsze”, bo takie rozróżnienie nie istnieje, lecz zastanowić się należy czy skorzystanie z pomocy detektywa nie będzie korzystniejsze z powodu technicznego wykonania tych zdjęć.

Przeczytaj także:

Kiedy warto zatrudnić detektywa do sprawy o rozwód?

Dowody zdrady, czy to wystarczy do rozwodu?

Z uwagi, iż zatrudnianie detektywów w trakcie postępowań rozwodowych cieszy się coraz większą popularnością, wzrasta również liczba agencji detektywistycznych specjalizujących się w pozyskiwaniu dowodów na potrzeby takiego właśnie postępowania. Osoby z doświadczeniem w tym zakresie nie tylko więc zrobią zdjęcie w lepszej jakości, gdyż dysponują odpowiednim sprzętem, lecz również będą wiedziały jakie zdjęcia będą mieć znaczenie dla sądu i dla całego postępowania rozwodowego.

Pamiętać bowiem należy, że dowodząc zdrady dowody muszą jednoznacznie na nią wskazywać, detektyw więc obiektywnie oceni czy określone zdjęcie będzie przekonujące. W sytuacji, gdy współmałżonek samodzielnie pozyskuje dowody zdrady w postaci zdjęć, bardzo często nie można z nich wywnioskować, że do zdrady doszło. Przykładem może być zdjęcie męża z inną kobietą podczas kolacji, bądź ze wspólnego spaceru, dla żony będzie to jasny sygnał, że mąż zainteresował się inną kobietą i ją zdradza, jeśli jednak takie zdjęcia zostaną przedłożone w postępowaniu rozwodowym to mąż z łatwością je wytłumaczy, stwierdzając, że zostały one zrobione podczas kolacji biznesowej bądź spotkania służbowego.

Żeby zdjęcia stanowiły dowód zdrady muszą przedstawiać małżonka w jednoznacznej sytuacji z innym partnerem, zdobycie takich dowodów nie jest zatem wcale łatwe. Oczywiście może się zdarzyć, i z takim ryzykiem również należy się liczyć zatrudniając detektywa, że także detektywowi takich zdjęć nie uda się zrobić. Detektyw jednakże poza zdjęciami sporządzi raport w którym szczegółowo opisze przeprowadzane obserwacje i dokonane ustalenia, raport ten również zatem można przedstawić w sądzie jako dowód.

Ponadto, możliwe jest powołanie na świadka w postępowaniu o rozwód detektywa, który dokonywał obserwacji, jego zeznania będą istotne w szczególności wówczas, gdy istotne fakty zaobserwował, jednakże nie zdążył ich uwiecznić.

Korzystając z usług detektywa w postępowaniu rozwodowym dobrze jest więc podjąć współpracę z osobą, która ma doświadczenie w gromadzeniu materiału dowodowego na potrzeby takiego postępowania, jak również warto już na początku ustalić czy detektyw będzie zeznawać w sądzie jako świadek. Istotne również jest, żeby detektyw posiadał licencję i żeby nie był to samozwańczy detektyw.

Decydując się z kolei na samodzielne robienie zdjęć, pamiętać należy, żeby były to zdjęcia faktycznie świadczące o zdradzie, a nie zdjęcia, których treść można w różnoraki sposób interpretować. Ponadto, żeby uzyskać wyrok rozwodowy z wyłącznej winy zdradzającego małżonka należy nie tylko zdradę udowodnić, lecz również „powiązać” ją z rozpadem małżeństwa. Między zdradą, a ustaniem więzi małżeńskich musi zachodzić związek przyczynowy, jeśli więc owego związku nie wykażemy to nawet najlepsze zdjęcia świadczące o zdradzie nie pomogą i sąd nie uzna z tego powodu za wyłącznie winnego małżonka, który zdrady się dopuścił.

Zdjęcia męża z inną kobietą – własne i zrobione przez detektywa, które będą lepsze w sprawie o rozwód?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *