Zwykle kolejnym krokiem po uzyskaniu wyroku rozwodowego jest zainicjowanie postępowania o podział majątku wspólnego, a gdy już podział uda się przeprowadzić, małżonkowie mogą odetchnąć z ulgą i mogą rozpocząć nowe życie.

Mówiąc o podziale majątku w pierwszej kolejności na myśl przychodzi podział mieszkania, samochodu oraz zgromadzonych środków pieniężnych czyli wszystkich ruchomości i nieruchomości, które należały do małżonków, pamiętać jednakże należy, że jeśli małżonkowie wspólnie prowadzili firmę to firma ta również wchodzi do majątku wspólnego i także podlega podziałowi.

Dla wielu osób podział przedsiębiorstwa jest sprawą niejasną, w szczególności wówczas, gdy firma ta prowadzona jest w formie jednoosobowej działalności gospodarczej przez jednego z małżonków, gdyż intuicyjnie uważamy, że firma tylko do tego małżonka należy, w rzeczywistości jednakże firma to aktywa, które również podlegają podziałowi bądź wzajemnym rozliczeniom, a jedyne czego sąd w postępowaniu o podział majątku nie zrobi to nie podzieli pomiędzy małżonków długów.

Dokonując podziału firmy po rozwodzie zasadnicze znaczenie ma kiedy ta firma powstała, a więc czy została założona już w trakcie trwania małżeństwa, czy też wcześniej, zanim między małżonkami powstała wspólność ustawowa małżeńska.

Jeżeli firma powstała po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków, małżonkowie nie mają ustanowionej rozdzielności majątkowej oraz środki konieczne na rozwój firmy pochodziły z majątku wspólnego małżonków, to nie ma najmniejszych wątpliwości, że firma wchodzi do majątku wspólnego i w razie podziału majątku również będzie podlegała podziałowi.

Przeczytaj także:

Kiedy warto starać się o rozwód z orzekaniem o winie?

PODZIAŁ MAJĄTKU – Jakie dowody przedstawić, aby sąd podzielił majątek nierówno?

Sytuacja się jednak nieco komplikuje, gdy firmę założył przed ślubem np. mąż, jednakże po zawarciu małżeństwa, wspólnie z żoną tę firmę prowadził. W takim bowiem przypadku firma niewątpliwie stanowi własność męża, gdyż jest to jego majątek osobisty, który nie wchodzi do majątku wspólnego małżonków i nie będzie podlegać podziałowi, inaczej jednak sytuacja będzie się kształtować, gdy na firmę zostaną poczynione nakłady z majątku wspólnego małżonków, gdyż wówczas składniki firmy nabyte w ten sposób będą podlegać podziałowi.

W tym miejscu należy jednak podkreślić, że w sytuacji gdy na rozwój firmy zostały przeznaczone środki należące do majątku osobistego męża, a więc np. z darowizny bądź ze sprzedaży rzeczy, które stanowiły osobisty majątek męża, wówczas firma zachowuje swój „prywatny” charakter, czyli wtedy nie będzie podlegać podziałowi.

W praktyce bardzo rzadko jednakże dochodzi do sytuacji, że firma założona przed ślubem, również po ślubie finansowana jest tylko i wyłącznie z majątku osobistego małżonka do którego należy, zwykle bowiem na taką firmę czynione są nakłady zarówno z majątku wspólnego małżonków, jak również z ich majątków osobistych, podział przedsiębiorstwa może więc być bardzo problematyczny i wymagać będzie przeprowadzenia szczegółowego postępowania.

Współfinansowanie firmy z różnych źródeł powodować więc będzie, że w postępowaniu o podział majątku konieczne będzie ustalenie kiedy, w jakiej wysokości oraz z jakiego majątku zostały poczynione nakłady, gdyż tylko w ten sposób możliwe będzie dokonanie wzajemnych rozliczeń po rozwodzie.

Zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód.

Każdy z małżonków może ponadto żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można jednak żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności. 

Takie postępowanie jest niewątpliwie dużo bardziej skomplikowane i trwa zdecydowanie dłużej niż postępowanie o podział majątku w którym nie ma kwestii wzajemnych rozliczeń, a ponadto może być również dużo kosztowniejsze.

Zwykle bowiem do oszacowania wartości przedsiębiorstwa konieczne jest powołanie biegłego rzeczoznawcy, który sporządzi taką wycenę, za pracę rzeczoznawcy zapłacić więc muszą małżonkowie, którzy podziału majątku żądają.

Ponadto, konieczność sporządzenia przez biegłego wyceny może dodatkowo wydłużyć postępowanie, w zależności bowiem od wielkości firmy i czasu jakim dysponuje biegły, na samą opinię strony postępowania mogą czekać kilka miesięcy.

Założyłem firmę przed ślubem, a następnie prowadziliśmy ją wspólnie z żoną – jak sąd podzieli nasz majątek po rozwodzie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

four × 1 =