Z uwagi na fakt, iż w wyroku orzekającym rozwód pomiędzy małżonkami, sąd zobowiązany jest uregulować również zagadnienia dotyczące opieki i kontaktów z małoletnimi dziećmi oraz kwestie związane ze świadczeniem alimentacyjnym, bardzo często wydaje się, że wszystkie te elementy wyroku są ze sobą ściśle sprzężone, a więc, że skoro rozwód został orzeczony bez orzekania o winie to znaczy, że każde z rodziców ma nieograniczoną możliwość kontaktów z dzieckiem i odwrotnie, jeśli wina za rozwód została przypisana jednemu małżonkowi to automatycznie ma to wpływ na jego władzę rodzicielską bądź wysokość świadczenia alimentacyjnego przekazywanego na dziecko. Nic jednakże bardziej mylnego.

Każdy bowiem ze wskazanych elementów wyroku rozwodowego może stanowić przedmiot odrębnego postępowania i w przypadku zmiany okoliczności może zostać zmieniony, oczywiście poza wyrokiem w części orzekającej o samym rozwodzie, dlatego wina za rozpad pożycia małżeńskiego nie ma żadnego znaczenia przy ustalaniu kontaktów czy opieki nad dzieckiem. Fakt, że małżeństwo się rozpadło z winy np. męża, nie przesądza, że jest on złym ojcem i należy jego prawa rodzicielskie w jakiś sposób ograniczyć.

Zawarcie w wyroku rozwodowym również innych rozstrzygnięć, a więc regulujących sprawy związane ze wspólnymi małoletnimi dziećmi, konieczne jest z tego względu, że rozwód dotyka całej rodziny i jego konsekwencje będą odczuwać wszyscy jej członkowie, dlatego takie kompleksowe uregulowanie wszystkich najistotniejszych kwestii jest bardzo pożądane, aby również po rozwodzie rodzina mogła w miarę sprawnie funkcjonować. W przypadku każdego obligatoryjnego elementu wyroku rozwodowego, sąd będzie musiał zbadać czy zachodzą przesłanki, których spełnienie warunkuje wydanie danego orzeczenia, np. co do samego rozwodu sąd musi zbadać czy między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, a jeśli w orzeczeniu ma zostać wskazany małżonek winny tego rozkładu, to sąd musi również rozważyć czy małżonkowi winę można przypisać. Natomiast w przypadku spraw związanych ze wspólnymi małoletnimi dziećmi, sąd zobowiązany jest kierować się przede wszystkim ich dobrem, orzeczenie o winie nie ma więc w tym przypadku żadnego znaczenia.

Zobacz także:

Jak zdrada wpływa na podział majątku – podział majątku po zdradzie

Niedawna nowelizacja przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wprowadziła w zakresie władzy rodzicielskiej oraz utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem dość istotną zmianę, która niewątpliwie poprawia pozycję rodziców będących po rozwodzie, w tej kwestii. Na gruncie nowych przepisów, priorytetem jest prawo dziecka do wychowywania przez oboje rodziców, a sposób wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, powinien być przez nich uzgodniony i spisany w formie porozumienia, ograniczenie władzy rodzicielskiej ma być więc wyjątkiem, a nie regułą. Jednakże, w przypadku braku porozumienia, sąd samodzielnie rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów po rozwodzie, kierując się w tym względzie oczywiście dobrem dziecka. Jeśli więc małżonek uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia małżeńskiego pragnie uzyskać opiekę nad dzieckiem to powinien przede wszystkim skupić się na wykazaniu, że przyznanie mu opieki będzie zgodne z dobrem małoletniego, np. ze względu na silną więź emocjonalną łączącą dziecko z jednym z rodziców, czy potrzebę starannej i całodobowej opieki gdy dziecko jest maleńkie, którą może zapewnić mu tylko jeden z rodziców ze względu na zobowiązania zawodowe. Z uwagi, iż postępowanie rozwodowe toczy się równolegle z pozostałymi sprawami dotyczącymi rodziny, czasem bardzo trudno jest te kwestie od siebie rozdzielić, przez co zdarza się, że coś umyka i strona zamiast wskazywać w sprawach dotyczących dziecka, że jest dobrym rodzicem, udowadnia, że nie powinna zostać obciążona winą za rozpad małżeństwa, co oczywiście nie ma żadnego znaczenia. Bardzo ważne jest więc, żeby uzmysłowić sobie jakie przesłanki sąd będzie brał pod uwagę orzekając w przedmiocie obligatoryjnych elementów wyroku rozwodowego, aby móc przytoczyć odpowiednie dowody i argumenty. 

Wina wyłączna w rozwodzie, a możliwość walki o opiekę nad dzieckiem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

17 − 11 =