Żona porzuciła mnie po wypadku gdy utraciłem dochody, czy to powód do rozwodu z orzeczeniem o jej winie?

Zawierając związek małżeński małżonkowie zobowiązują się do wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Wskazane obowiązki nie wynikają jednakże tylko z norm moralnych, lecz również z przepisów Kodeksu rodzinnego i