Jakie dowody mogą pomóc przed sądem udowodnić winę małżonka w postępowaniu rozwodowym?

Polskie prawo przewiduje, iż rozwiązanie małżeństwa przez rozwód możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Sąd badając konkretną sprawę ma na uwadze, czy istnieje realna szansa utrzymania małżeństwa, a po pozytywnych prognozach może