Kiedy podział majątku będzie bardziej korzystny dla jednej ze stron?

Po zawarciu małżeństwa, z reguły, między małżonkami powstaje wspólność ustawowa małżeńska, od tej więc pory małżonkowie gromadzą wspólny majątek, w którym każdy z małżonków ma taki sam udział, wynoszący 50%. Najczęściej natomiast do ustania wspólności ustawowej dochodzi na skutek rozwodu