Jak udowodnić winę w postępowaniu rozwodowym?

Przez instytucję rozwodu rozumieć należy rozwiązanie związku małżeńskiego, w których brak jest wspólnego pożycia, wspólnoty ekonomicznej i gospodarczej, wierności, poszanowania drugiej jednostki oraz współdziałania dla dobra założonej wspólnie rodziny. Aby jednak orzeczenie rozwodu było dopuszczalne, sąd po przeprowadzeniu postępowania powinien