Mąż mi grozi, że mnie zabije jak wniosę pozew o rozwód. Jak mogę zadbać o bezpieczeństwo podczas rozwodu?

Rozwód w praktyce jest potwierdzeniem tego, że między małżonkami zanikły wszelkie więzi uczuciowe, fizyczne i gospodarcze, a więc, że małżeństwo tak naprawdę istnieje już tylko formalnie. Zdarza się jednakże, że pomimo jasnych i jednoznacznych oznak, iż małżeństwo nie funkcjonuje prawidłowo

Rozwód z orzeczeniem o winie z powodu przemocy psychicznej – dowody.

Uzyskanie rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka nie zawsze jest proste, gdyż w takich przypadkach, poza wykazaniem podstawowych przesłanek warunkujących rozwód, a więc trwałości i zupełności w rozkładzie pożycia między małżonkami, udowodnić należy, że to zachowanie i czyny współmałżonka doprowadziły do