Uzyskanie rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka nie zawsze jest proste, gdyż w takich przypadkach, poza wykazaniem podstawowych przesłanek warunkujących rozwód, a więc trwałości i zupełności w rozkładzie pożycia między małżonkami, udowodnić należy, że to zachowanie i czyny współmałżonka doprowadziły do rozpadu małżeństwa. Dowody jakie należy przedstawić wówczas w sądzie, aby dowieść swoich racji, zależą od wskazywanego przez nas zawinienia, którego dopuścił się współmałżonek, a więc np. w przypadku zdrady najbardziej pożądanym dowodem są zdjęcia o niej świadczące, korespondencja wymieniana przez współmałżonka z kochankiem oraz zeznania świadków, natomiast w przypadku fizycznego znęcania się oczywiście najlepszym dowodem są raporty z policji i wykonane obdukcje. Zdarza się jednak, że kierując do sądu pozew rozwodowy w którym wnosimy o orzeczenie winy współmałżonka mamy trudności z przedstawieniem właściwych dowodów, gdyż cały dramat rodziny rozgrywał się w czterech ścianach mieszkania i dowodów po prostu nie ma, co szczególnie często ma miejsce w przypadku przemocy psychicznej.

Stosowanie przemocy psychicznej wobec współmałżonka bez wątpienia stanowi okoliczność, która pozwala przypisać winę małżonkowi za rozpad małżeństwa, a więc można skutecznie ubiegać się o rozwód z orzeczeniem o winie, gdy małżonek dręczył psychicznie współmałżonka, w procesie należy jednakże wskazywane przez nas twierdzenia udowodnić. Poszukiwanie odpowiednich dowodów rozpocząć należy od właściwego zdefiniowania przemocy psychicznej, gdyż wbrew pozorom zjawisko to jest w różny sposób postrzegane i bywa, że dla niektórych osób obraźliwe słowa skierowane do współmałżonka świadczą jedynie o braku kultury osoby, która je wypowiada, w orzecznictwie natomiast przyjmuje się, że jest to już przemoc psychiczna, tak samo jak używanie wobec współmałżonka obelżywych słów, poniżanie go, szykanowanie czy zniesławianie. Podobne stanowisko zostało zaprezentowane w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 1951 r., sygn. akt: C 667/50, w którym czytamy, iż: „Doświadczenie wskazuje, że zazwyczaj zniewaga zadrażnia stosunki między ludźmi i dlatego bywa przyczyną lub współprzyczyną częściowego lub zupełnego rozkładu pożycia małżonków. Dotyczy to zarówno wypadków zniewag słownych, jak i faktu uderzenia współmałżonka w twarz.”.

Najbardziej uniwersalnym środkiem dowodowym, który sprawdzi również się w postępowaniu rozwodowym podczas którego udowadniana jest wina współmałżonka z powodu stosowania przez niego przemocy psychicznej, są oczywiście zeznania świadków, którymi w kontekście powyższej definicji przemocy psychicznej, wcale nie muszą być osoby w obecności, których doszło do kłótni między małżonkami podczas, której padły obelżywe słowa. Większość kłótni rodzinnych odbywa się bowiem bez udziału osób trzecich, więc o świadków naocznych takich zdarzeń raczej trudno, jednakże w postępowaniu rozwodowym na świadka można powołać osoby, którym małżonek będący ofiarą przemocy psychicznej się zwierzał, a więc np. rodzina, przyjaciele, jak również osoby, które są np. wspólnymi znajomymi małżonków, i w których obecności doszło do incydentów świadczących o istniejącej przemocy, jak np. wulgarne odnoszenie się do współmałżonka.

W takim przypadku dobrze jest porozmawiać z osobami, które teoretycznie nic o problemach małżonków nie wiedziały, a które często się z nimi spotykały, aby zapytać czy czegoś złego w relacjach małżonków nie zauważyły. Małżonek będący ofiarą przemocy psychicznej jest zazwyczaj wycofany, zastraszony, i w towarzystwie nie „błyszczy”, aby w jakiś sposób nie narazić się współmałżonkowi, co z łatwością można zaobserwować, więc osoby, które takie zachowanie zauważyły z pewnością będą wartościowymi świadkami w sprawie. Zdarza się również, że małżonek dręczony psychicznie, nie mogąc sobie poradzić z zaistniałą sytuacją, korzysta z pomocy psychologa w tym zakresie, dlatego w sądzie tę okoliczność również należy wskazać, jako dowód świadczący o przemocy psychicznej.

Dowodem w przypadku wykazywania zaistnienia przemocy psychicznej mogą być również sms-y, e-maile, czy listy w których małżonek ubliża czy używa wulgarnych słów wobec współmałżonka, jak również nagrania pozostawione na poczcie głosowej telefonu współmałżonka dręczonego psychicznie, podczas których drugi małżonek daje upust swym negatywnym emocjom i go znieważa.

Rozwód z orzeczeniem o winie z powodu przemocy psychicznej – dowody.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *