Rozwód, czyli definitywne zakończenie małżeństwa, dla niektórych par jest tylko formalnością, gdyż małżonkowie od kilku lat już i tak wspólnie nie żyją i nic ich nie łączy, innych z kolei przyprawia o przysłowiowy ból głowy. Rozwód zwykle bowiem kojarzy się z długim procesem, podczas którego ujawniane są intymne szczegóły z życia małżonków, a małżonkowie wzajemnie się obwiniają i kłócą. Nie każdy rozwód musi tak jednak wyglądać, gdyż wiele zależy od samych małżonków i od tego czy w postępowaniu rozwodowym będzie ustalana wina w rozkładzie pożycia.

Zgodnie z regulacjami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, orzekając rozwód sąd orzeka czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. O tym czy wyrok rozwodowy będzie zawierać orzeczenie o winie decydują więc sami małżonkowie, ustalanie winy podczas procesu rozwodowego nie jest obligatoryjne, pamiętać jednak należy, iż małżonkowie co do zaniechania orzekania o winie muszą być zgodni, jeśli bowiem jeden z małżonków nie zgodzi się na rozwód bez orzekania o winie, wówczas sąd winę musi ustalić.

Orzeczenie o winie w wyroku rozwodowym kształtuje zaś przede wszystkim obowiązek alimentacyjny pomiędzy byłymi małżonkami, jeśli bowiem w orzeczeniu rozwodowym wyłącznie winnym rozkładu pożycia zostanie uznany tylko jeden małżonek, wówczas on sam uprawniony do alimentów od byłego małżonka nigdy nie będzie, jednakże jego obowiązek alimentacyjny będzie szerszy, gdyż były mąż/żona będzie mógł ubiegać się o alimenty nie tylko, gdy znajdzie się w niedostatku, lecz także wtedy, gdy na skutek rozwodu pogorszy się jego sytuacja materialna.

Zarówno w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie, jak również bez ustalania winy, najistotniejsze jest, żeby w toku postępowania wykazać, iż między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, gdyż tylko wówczas sąd będzie mógł orzec rozwód, jeśli jednak wyrok rozwodowy ma zawierać również orzeczenie o winie, wówczas w toku postępowania należy winę udowodnić.

Rozwody z orzeczeniem o winie zwykle trwają więc dłużej niż te w których wina nie jest ustalana, gdyż wykazanie, że to zawinione zachowanie współmałżonka doprowadziło do ustania więzi małżeńskich i finalnie do rozwodu, nie zawsze jest łatwe i wymaga przeprowadzenia odrębnego postępowania dowodowego. W przypadku rozwodów z orzekaniem o winie istotne zatem jest, żeby już na początku postępowania przedstawić dowod, które świadczą o winie współmałżonka, gdyż wtedy proces będzie sprawniej przebiegać, oraz żeby dowody te potwierdzały winę w rozkładzie pożycia.

Przeczytaj także:

Jakie dowody mogą pomóc przed sądem udowodnić winę małżonka w postępowaniu rozwodowym?

Bezprawnie uzyskane dowody zdrady z podsłuchów oraz facebooka – pomogą czy zaszkodzą przy rozwodzie?

Dowody zdrady, czy to wystarczy do rozwodu?

Jeśli więc np. żona domaga się rozwodu z winy męża, gdyż mąż po wniesieniu pozwu rozwodowego związał się z inną kobietą, to mąż nie zostanie uznany winnym rozpadu małżeństwa, gdyż nowy związek rozpoczął się w momencie, gdy między małżonkami istniał już zupełny i trwały rozkład pożycia, a więc nawiązanie relacji z inną kobietą nie doprowadziło do rozpadu małżeństwa. W takiej więc sytuacji, żona w toku postępowania rozwodowego powinna przedstawić dowody, które wykażą, że mąż swym zachowaniem doprowadził do ustania więzi małżeńskich, a więc np. że do zdrady doszło znacznie wcześniej, zanim małżonkowie podjęli decyzję o rozwodzie.

W sytuacji, gdy małżonkowie decydują się na rozwód bez orzekania o winie, w toku postępowania nie zachodzi konieczność udowadniania, który z małżonków swoim zachowaniem doprowadził do ustania więzi małżeńskich, lecz oczywiście należy wykazać, że więzi te ustały w sposób trwały i zupełny. Rozkład pożycia między małżonkami będzie zaś miał miejsce wtedy, gdy małżonkowie nie będą ze sobą związani żadnymi więzami w sferze duchowej, fizycznej i gospodarczej. Zupełny rozkład pożycia hipotetycznie oznacza zanik wszystkich tych więzi łącznie, z kolei trwałość rozkładu oznacza, że doświadczenie życiowe pozwala przyjąć, iż na tle konkretnej sprawy powrót małżonków do pożycia nie nastąpi.

Przeczytaj także:

Rozwód bez ustalania winy – czy warto się na niego zdecydować dla dobra dzieci pomimo tego, że są przesłanki aby winę ustalić?

Procesy rozwodowe w których wina nie jest ustala zwykle trwają krócej niż te w których sąd o winie orzeka, zdarza się bowiem, że rozwód jest orzekany już na pierwszej rozprawie, co ma miejsce zazwyczaj wtedy, gdy małżonkowie nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci. Rozwód z orzeczeniem o winie wiąże się natomiast z dłuższym postępowaniem, gdyż, jak zostało uprzednio wskazane, konieczne jest przeprowadzenie dodatkowego postępowania dowodowego. Trudno jednakże jednoznacznie wskazać ile takie postępowanie może trwać, gdyż wszystko zależy od stopnia skomplikowania sprawy, dowodów do przeprowadzenia, jak również od obłożenia danego sądu, w niektórych bowiem przypadkach, ze względu na dużą ilość postępowań, rozprawy wyznaczane są średnio co 6 miesięcy, wystarczy więc, że sąd dwa razy odroczy rozprawę i wydanie wyroku rozwodowego opóźni się już o rok.

Rozwód z orzeczeniem o winie oraz bez orzekania na który się zdecydować? – charakterystyka, czas trwania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

ten + 6 =