Dobro dziecka dla każdego rodzica powinno być priorytetem, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości, niestety bardzo często zdarza się, że gdy dochodzi do rozwodu to rodzice „zapominają” o uczuciach dzieci, o tym, że rozwód również dzieci dotyczy, a także o fakcie, że po rozwodzie nadal będą rodzicami, a więc mimo wszystko będą musieli ze sobą współdziałać, aby dzieci wychować. 

W takim przypadku rozwód z orzeczeniem o winie może więc pogłębić konflikt między rodzicami, jeśli zaś rodzice nie potrafią oddzielić łączących ich relacji od pełnienia obowiązków rodzicielskich, wówczas z całą pewnością na takim rozwodzie dodatkowo ucierpią dzieci.

Rozważając rozwód bez orzekania o winie ze względu na dobro dzieci, mimo iż istnieją przesłanki do ustalenia winy, warto zadać sobie pytanie co wyrok z orzeczeniem o winie nam da, a więc dlaczego warto się ubiegać, aby sąd winę w wyroku rozwodowym ustalił.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wina w orzeczeniu rozwodowym wpływ ma przede wszystkim na późniejszy obowiązek alimentacyjny pomiędzy byłymi małżonkami. Przypomnijmy, jeżeli rozwód nastąpi z winy obu stron, bądź gdy żaden z małżonków nie będzie uznany za winnego rozkładu pożycia, czyli gdy rozwód nastąpi bez orzekania o winie, wówczas małżonek pozostający w niedostatku może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Jeżeli jednak wyrok rozwodowy wskazuje, iż wyłącznie winnym rozkładu pożycia jest tylko jeden z małżonków, wówczas małżonek niewinny może względem byłego małżonka wystąpić z roszczeniem alimentacyjnym, jeżeli rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego.

Rozwód z wyłącznej winy jednego małżonka chroni więc małżonka niewinnego przed roszczeniami alimentacyjnymi, a ponadto przyznaje mu uprawnienie do wystąpienia o alimenty w szerszym zakresie, jeśli więc istnieją przesłanki do ustalenia winy w rozwodzie, a ponadto istnieje ryzyko, że małżonek, który do rozwodu doprowadził wystąpi z roszczeniem alimentacyjnym, wówczas warto domagać się ustalenia winy w procesie rozwodowym.

Przeczytaj także:

W jakich przypadkach zdecydować się na rozwód bez orzekania o winie?

Nie rzadko jednakże chęć uzyskania rozwodu z winy współmałżonka nie jest podyktowana ewentualnymi roszczeniami alimentacyjnymi, bardzo często małżonkowie stwierdzają bowiem, że nie chcą mieć nic wspólnego z byłym małżonkiem więc i z roszczeniami alimentacyjnymi nie występują, jednak rozwód z wyłącznej winy drugiej strony stanowić ma swego rodzaju zemstę, chęć udowodnienia swoich racji.

W takim więc przypadku rozwód z orzeczeniem o winie może znacznie pogorszyć relacje małżonków, co bez wątpienia będzie mieć wpływ również na dzieci, dlatego jeśli wina w orzeczeniu rozwodowym ma być ustalana tylko dlatego, żeby udowodnić swoje racje, wówczas, mając na względzie dobro dzieci, warto przynajmniej jeszcze raz przemyśleć swoje stanowisko, gdyż może się okazać, że po takim rozwodzie małżonkowie nie będą potrafili nawiązać żadnego porozumienia, a wszelkie sprawy dotyczące dzieci również będą kończyć się w sądzie.

Impulsem skłaniającym do ubiegania się o rozwód z orzekaniem o winie bywa również chęć wypracowania sobie lepszej pozycji, gdy sąd będzie orzekać o władzy rodzicielskiej bądź gdy ustalane będą kontakty z dzieckiem, gdyż, nie wiedzieć czemu, dość powszechne jest przekonanie, że skoro jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, to automatycznie małżonek ten zostanie uznany przez sąd za gorszego rodzica, a więc np. jego władza rodzicielska zostanie ograniczona, bądź kontakty z dzieckiem będą rzadsze.

Nic jednakże bardziej mylnego, pomimo iż wyrok rozwodowy reguluje wszystkie sprawy dotyczące rodziny, a więc poza samym rozwodem zawiera również rozstrzygnięcia dotyczące wspólnych małoletnich dzieci stron, to jednakże kwestie te nie są ze sobą bezpośrednio związane, a więc wina w rozkładzie pożycia nie wpływa np. na wysokość alimentów czy władzę rodzicielską. Żądanie ustalenia winy w wyroku rozwodowym ze wskazanych powyżej powodów jest więc bezcelowe i w takim przypadku zdecydowanie lepiej jest sobie orzeczenie o winie odpuścić.

Reasumując powyższe, nie można jednoznacznie stwierdzić, że w każdym przypadku, kierując się dobrem dzieci, warto zrezygnować z ustalania winy w postępowaniu rozwodowym, gdyż wiele w tym zakresie zależy również od samych rodziców i od tego czy potrafią oddzielić łączące ich relacje od wychowania i opieki nad dziećmi.

Rozwód bez ustalania winy – czy warto się na niego zdecydować dla dobra dzieci pomimo tego, że są przesłanki aby winę ustalić?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

sixteen − eleven =