Generalną zasadą, wyrażoną w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jest, iż udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. Od powyższego ustawodawca przewidział jednakże wyjątek, wskazując, że z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, żeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczyniał się do powstania tego majątku.

Ustalenie nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym, będzie zatem możliwe tylko w przypadku niejednakowego przyczyniania się małżonków do powstania tego majątku oraz zaistnienia „ważnych powodów”. W doktrynie wskazuje się, iż „przyczynianie się małżonków do powstania wspólnego majątku” nie oznacza, że przy podziale majątku uwzględnia się jedynie wysokość osiąganych przez małżonków zarobków, lecz zwrot ten obejmuje również całokształt starań o zaspokajanie potrzeb wspólnie założonej rodziny. Powyższe wynika ponadto bezpośrednio z przepisów, które stanowią, iż przy ocenie stopnia przyczyniania się każdego z małżonków do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się również nakład osobistej pracy przy wychowywaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym, co jest bardzo istotne w przypadku, gdy jeden z małżonków zrezygnował z pracy zarobkowej na rzecz opieki nad wspólnymi dziećmi małżonków i prowadzenia domu.

Natomiast „ważne powody”, które uzasadniać mają nierówny podział wspólnego majątku, to przede wszystkim względy natury etycznej, które sprawiają, że w danych okolicznościach równy podział wspólnego majątku pozostawałby w wyraźnej sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Jeśli więc wskazane powyżej przesłanki zaistnieją, to we wniosku o podział majątku można zawrzeć żądanie nierównego ustalenia udziałów, istotne jest jednakże, aby przedstawić w tym zakresie odpowiednie dowody.

Przeczytaj także:

Jakie dowody mogą pomóc przed sądem udowodnić winę małżonka w postępowaniu rozwodowym?

Jak wygląda podział majątku w sądzie, o co pyta sąd na rozprawie

Dowodem w postępowaniu o podział majątku może być praktycznie wszystko, co potwierdzi zasadność wysuwanych przez nas argumentów, dlatego dobór odpowiednich dowodów będzie zależał od przyczyn uzasadniających nierówny podział majątku. Jednakże, dowodem, który sprawdzi się praktycznie w każdym postępowaniu, jest dowód z zeznań świadków, nie inaczej będzie więc przy podziale majątku. Jeśli więc mamy jasno sformułowane argumenty, które uzasadniają wniosek o nierówny podział majątku, to na świadków powołane powinny zostać osoby mające wiedzę w tym zakresie, które będą wstanie potwierdzić nasze twierdzenia.

I tak, jeśli nierówny podział majątku miałby być spowodowany tym, że np. żona nie pracowała, małżonkowie nie mieli dzieci, a mimo to nie zajmowała się należycie domem, lecz wydawała wspólne pieniądze na własne przyjemności, to dobrymi świadkami będą osoby, które potwierdzą, że żona rzadko bywała w domu lub które widywały ją podczas robienia zakupów, najczęściej więc takimi świadkami będą sąsiedzi lub wspólni znajomi.

We wskazanej sytuacji, dowód stanowić mogą również rachunki bądź faktury za zakupy, a jeśli takimi dowodami nie dysponujemy, to możemy przedłożyć wyciąg z konta bankowego, co w przypadku wspólnego konta małżonków nie będzie problemem. Jeśli natomiast żona miała własne konto, a mąż przelewał jej część zarobionych przez siebie pieniądze na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem domu, czego żona jednak nie robiła, w toku postępowania o podział majątku można wnieść wniosek, aby sąd zobowiązał żonę do przedłożenia wyciągu ze swojego rachunku, jest to bowiem bardzo dobry sposób, aby uzyskać jakiś dowód jeśli znajduje się on w posiadaniu drugiej strony.

Bardzo często żądanie ustalenia nierównych udziałów spowodowane jest brakiem podjęcia pracy zarobkowej przez jednego z małżonków, które dodatkowo połączone jest z trwonieniem środków zarobionych przez współmałżonka, np. poprzez alkoholizm lub hazard, co również można wykazać zeznaniami świadków. Natomiast wysokość osiąganych zarobków najczęściej jest udowadniana rocznymi zeznaniami podatkowymi, czym małżonek bezrobotny nie może się pochwalić.

Potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie rodzinnej o rozwód, podział majątku, opiekę nad dzieckiem czy też alimenty – skontaktuj się z nami już teraz Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski

PODZIAŁ MAJĄTKU – Jakie dowody przedstawić, aby sąd podzielił majątek nierówno?

Komentarze 2 thoughts on “PODZIAŁ MAJĄTKU – Jakie dowody przedstawić, aby sąd podzielił majątek nierówno?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

2 × three =