Mąż wyprowadził się bez słowa do kochanki i nie ma z nim kontaktu. Jak przeprowadzić sprawę o rozwód?

Zdrada małżeńska jest jedną z najczęstszych, a na pewno najboleśniejszą, przyczyną rozpadu małżeństwa, a jeśli dodatkowo współmałżonek wyprowadził się ze wspólnego mieszkania i zamieszkał z nowym partnerem, to rozwód tak naprawdę jest tylko kwestią czasu. Bardzo często w takich sytuacjach

Żona nie chce iść do pracy i nie dba o dom – czy to może być przyczyną rozwodu z orzeczeniem o winie?

Zgodnie z regulacjami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Na małżonkach ciąży więc ustawowy obowiązek dbałości o

Przemoc domowa – jak doprowadzić do tymczasowego aresztowania agresywnego męża lub partnera?

Środki zapobiegawcze, jak sama nazwa wskazuje, służą zabezpieczeniu prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także mają na celu zapobiegnięcie popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa, można je natomiast stosować tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił