Jednym z obligatoryjnych elementów wyroku rozwodowego, jest rozstrzygnięcie przez sąd o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków. Przepisy w takim przypadku nadają priorytet pisemnemu porozumieniu małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono oczywiście zgodne z dobrem dziecka, jeśli natomiast rodzice nie potrafią osiągnąć konsensusu, wówczas o kwestiach tych decyduje sąd.

Ustalenie pomiędzy rodzicami opieki naprzemiennej nad dzieckiem będzie mieć miejsce w sytuacji, gdy pomiędzy rodzicami nie ma konfliktu w sprawach dotyczących dziecka i gdy żadne z nich we władzy rodzicielskiej nie zostaje ograniczone lub jej pozbawione, pamiętać jednakże należy, że opieka naprzemienna nie jest rozwiązaniem, które jest standardowe, raczej stanowi wyjątek, ciągle bowiem jest więc argumentów „przeciw” niż „za” za stosowaniem takiego modelu.

Opieka naprzemienna, jak sama nazwa na to wskazuje, polega na tym, że dziecko okresowo mieszka z matką, a okresowo z ojcem, np. dwa tygodnie u jednego rodzica, kolejne dwa u drugiego, po czym znowu na dwa tygodnie wraca do pierwszego rodzica. Ukształtowanie kontaktów z dzieckiem w sposób naprzemienny, a więc żeby każdy z rodziców w takim samym stopniu sprawował opiekę nad dzieckiem, jest możliwe, jak zostało powyżej wskazane, tylko w pisemnym porozumieniu rodziców co do władzy rodzicielskiej i kontaktów rodziców z dzieckiem.

Zgodnie bowiem z treścią omawianego uregulowania, sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka, jeśli więc rodzice przedstawią porozumienie w zakresie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, to sąd to porozumienie uwzględni, jeżeli tylko dobro dziecka nie zostanie w ten sposób naruszone.

Przeczytaj także:

Co zrobić gdy matka utrudnia ojcu kontakt z dzieckiem?

Żona powiedziała, że więcej nie zobaczę syna po rozwodzie – jak walczyć o dziecko?

Opieka naprzemienna możliwa zatem będzie wówczas, gdy rodzice mieszkają stosunkowo nie daleko od siebie, trudno bowiem uznać, iż zgodne z dobrem dziecka jest stosowanie opieki naprzemiennej, gdy rodzice mieszkają w różnych miastach, dziecko bowiem wcześniej czy później zostanie objęte obowiązkiem szkolnym, nie może więc uczęszczać do dwóch różnych placówek.

Argumentem niewątpliwe przemawiającym „za” zastosowaniem opieki naprzemiennej jest stworzenie prawidłowej relacji przez dziecko zarówno z ojcem, jak i z matką, przez co i samo rozstanie rodziców będzie dla dziecka mniej dotkliwe. W przypadku rozwodu i wyprowadzki ze wspólnego mieszkania jednego z rodziców, dziecko w sposób nagły zostaje znacznie ograniczone, a czasem nawet zupełnie pozbawione kontaktu z tym rodzicem, zastosowanie opieki naprzemiennej spowoduje nie tylko więc, że dziecko mniej odczuje samo rozstanie rodziców, lecz także pozwoli na zachowanie i wypracowanie na przyszłość prawidłowych relacji dziecka z każdym z rodziców. Z kolei rodzicom stosowanie pieczy naprzemiennej pozwoli w równym stopniu uczestniczyć w wychowaniu i dorastaniu dziecka, poprzez sprawowanie codziennej opieki i uczestniczenie zarówno w trudach, jak i przyjemnościach, związanych z wychowaniem potomstwa.

Najistotniejszym argumentem przeciwko wychowywaniu dziecka w systemie opieki naprzemiennej jest natomiast fakt, że dziecko w takim przypadku zostanie pozbawione stabilizacji i poczucia przynależności do jednego miejsca, dziecko nie będzie bowiem mogło wskazać gdzie jest jego dom, jeżeli okresowo mieszka w dwóch miejscach. Zatem brak stabilizacji, jak również brak jednolitości kierunku wychowania, trudno bowiem założyć, nawet jeśli rodzice twierdzą, że są w tym zakresie zgodni, że będą dziecko w takim sam sposób wychowywać, są okolicznościami, które mogą uniemożliwić stosowanie opieki naprzemiennej ze względu na dobro dziecka.

Zastosowanie opieki naprzemiennej nie będzie więc możliwe w każdym przypadku, rodzice rozważający jej wprowadzenie powinni bowiem nie tylko kierować się chęcią uczestnictwa w życiu dziecka w równym stopniu, lecz również jego potrzebami, które zależą od wieku i stopnia rozwoju. W przypadku, gdy dziecko jest na tyle duże, że jest w stanie zrozumieć istotę i konsekwencje opieki naprzemiennej, rodzice powinni wysłuchać co dziecko sądzi o takim rozwiązaniu oraz ewentualnie uwzględnić jego rozsądne życzenia. Decydując o opiece naprzemiennej rodzice nie mogą więc kierować się tylko własnymi potrzebami, najistotniejsze bowiem jest dobro dziecka i ono powinno w każdym przypadku stanowić priorytet.

Opieka naprzemienna – co to jest i na czym polega?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *