Rozwód nigdy nie jest prostym i przyjemnym doświadczeniem, gdyż w sądzie małżonkowie zobowiązani są opowiedzieć o intymnych sytuacjach ze swojego małżeństwa, nawet jeśli są zgodni co do samego rozwodu i braku orzeczenia co do winy za rozkład pożycia.

Zdarza się jednakże, że postępowanie rozwodowe staje się wręcz traumatyczne i przeradza się w prawdziwe pole bitwy, gdy między małżonkami istnieje konflikt i gdy wyrok rozwodowy ma zawierać orzeczenie, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia, gdyż niektórzy małżonkowie w takich sytuacjach wychodzą z założenia, że wszystkie chwyty są dozwolone, byle tylko osiągnąć zamierzony rezultat.

Aby uzyskać wyrok rozwodowy w którym wyłącznie winnym rozkładu pożycia zostanie wskazany współmałżonek, w toku procesu rozwodowego należy winę tego małżonka udowodnić, a więc należy przedstawić dowody, które świadczyć będą o tym, że czyny i zachowanie małżonka doprowadziły do rozkładu więzi małżeńskich.

Zawinionymi przyczynami rozpadu małżeństwa może być wiele okoliczności, np. zdrada małżeńska, uzależnienie od alkoholu, hazardu bądź stosowanie przemocy psychicznej wobec małżonka, w zależności więc od tego co stanowiło przyczynę ustania więzi małżeńskich, w sądzie należy przedstawić dowody, które to zawinione zachowanie współmałżonka potwierdzą.

I tak, jeżeli np. przyczyną rozwodu jest stosowanie wobec współmałżonka przemocy psychicznej, która może polegać m.in. na poniżającym traktowaniu współmałżonka, nadmiernym jego kontrolowaniu i ciągłym insynuowaniu dopuszczania się przez niego zdrady lub chorobliwej zazdrości wobec niego, wówczas w sądzie należy wszystkie te patalogiczne zachowania przedstawić i przede wszystkim je udowodnić.

Najbardziej popularnym dowodem, który w takiej sytuacji jest powoływany w postępowaniu rozwodowym, są zeznania świadków. Świadkiem w procesie o rozwód może być praktycznie każda pełnoletnia osoba, która ma wiedzę na temat pożycia małżeńskiego stron, najkorzystniej jest więc wezwać na świadków kilka osób, które niezależnie od siebie potwierdzą stosowanie przemocy psychicznej w małżeństwie.

Najczęściej na świadków powołuje się więc członków rodziny, którzy sytuację małżonków znają nie tylko z ich relacji, opowieści, lecz w których obecności dochodziło np. do nieuzasadnionych scen zazdrości, czy do pomawiania o utrzymywanie kontaktów poza małżeńskich, bowiem najbardziej wartościowy i wiarygodny jest ten właśnie świadek, który z własnych obserwacji, a nie tylko ze słyszenia, wie o stosowaniu przemocy psychicznej w małżeństwie.

Poza rodziną wartościowymi świadkami mogą być również wspólni znajomi małżonków w których obecności miały miejsce incydenty świadczące o stosowaniu przemocy psychicznej, a także osoby, które co prawda naocznymi świadkami stosowania przemocy psychicznej nie były, lecz u których małżonek pokrzywdzony szukał pomocy, a więc np. koleżanka z pracy, której żona skarżyła się na naganne zachowanie męża. Zanim więc wskaże się na świadków określone osoby, warto zastanowić się czy posiadają one istotne dla sprawy informacje, bowiem nie ilość, lecz jakość świadków się liczy i to jakimi wiadomości oni dysponują.

Udowodnienie stosowania przemocy psychicznej może niestety okazać się trudne, gdy małżonek nią dotknięty nie szukał pomocy u innych osób, nie opowiadał o swoich problemach, a więc wówczas, gdy stosowanie przemocy psychicznej odbywało się w domowym zaciszu, bez udziału osób trzecich.

W takim jednak przypadku winę w rozkładzie pożycia polegającą na stosowaniu przemocy psychicznej można udowodnić przedkładając w sądzie wydruk wiadomości mailowych czy sms-ów w których np. mąż zarzuca żonie zdradę. Jeśli zaś żona z powodu stosowania wobec niej przemocy psychicznej korzystała z pomocy np. psychologa, gdyż nie umiała sobie z tą sytuacją poradzić, wówczas można rozważyć przedłożenie jako dowodu dokumentacji z leczenia.

W toku postępowania rozwodowego sąd zobowiązany jest wysłuchać każdą ze stron, jeśli więc rozwód ma zawierać orzeczenie o winie, podczas zeznań należy bardzo szczegółowo wyjaśnić od kiedy, w jaki sposób, jak często miało miejsce stosowanie przemocy psychicznej oraz że właśnie takie zachowanie męża doprowadziło do tego, że małżonkowie się od siebie oddalili i w rezultacie doszło do rozkładu pożycia między nimi.

Może się oczywiście zdarzyć, i nie są to rzadkie sytuacje, że w takich przypadkach mąż będzie wnosić o orzeczenie rozwodu z winy żony właśnie z powodu rzekomej zdrady, pamiętać jednakże należy, że w takiej sytuacji mąż ową zdradę również musi udowodnić, zasady postępowania są bowiem jednakowe dla jednej i dla drugiej strony, choć niestety taka sytuacja może po stronie żony wywołać dodatkowy stres.

Potrzebujesz pomocy doświadczonych adwokatów w sprawach rozwodowych – zapraszamy do KONTAKTU

Mąż oskarża mnie, że mam kochanka – jak udowodnić przemoc psychiczną podczas rozwodu?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

18 + two =