Obecnie obowiązujące przepisy nie wskazują w jakim terminie należy podzielić wspólny majątek po ustaniu wspólności majątkowej, jak również nie zobowiązują do dokonania podziału tego majątku, oznacza to więc, że po rozwodzie małżonkowie wcale nie muszą dokonywać podziału.

Takie przypadki należą jednak do rzadkich i podział majątku wcześniej czy później należy przeprowadzić, chociażby dlatego by mieć środki na rozpoczęcie kolejnego etapu w życiu. Jeśli więc rozważasz skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, czyli adwokata bądź radcy prawnego, w sprawie o podział majątku, dla usprawnienia tego postępowania musisz na takie spotkanie się przygotować.

Pierwsze pytanie, jakie na spotkaniu w sprawie o podział majątku zada adwokat, będzie dotyczyło okoliczności powstania rozdzielności majątkowej, a więc tego kiedy i w jaki sposób doszło do ustanowienia rozdzielności.

W sytuacji, gdy rozdzielność powstała na skutek orzeczenia rozwodu, dobrze jest przygotować sygnaturę akt pod którą toczyło się postępowanie rozwodowe, a jeszcze lepiej, jeśli będziesz dysponować prawomocnym wyrokiem orzekającym rozwód. Ustalenie przez adwokata powyższego jest niezbędne, gdyż podziału majątku można dokonać tylko wówczas, gdy ustała między małżonkami wspólność małżeńska.

Następnie konieczne będzie ustalenie przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego oraz ich wartości, żeby więc niczego nie pominąć, warto przed takim spotkaniem sporządzić spis wszystkich przedmiotów objętych wspólnością oraz, opierając się o średnie ceny rynkowe, oszacować ich wartość.

Na tym etapie zwykle nie ma potrzeby sporządzania przez rzeczoznawcę wyceny majątku wspólnego, gdyż wygeneruje to tylko dodatkowe koszty, a taka opinia będzie mieć moc jedynie dokumentu prywatnego w postępowaniu sądowym.

Praktyka pokazuje, iż w razie wątpliwości co do wartości majątku wspólnego, sąd w postępowaniu zleca wykonanie opinii na temat szacunkowej wartości majątku biegłemu sądowemu, a strona niezadowolona z opinii może wnieść do niej zarzuty.

Może się jednak zdarzyć, że po zapoznaniu się ze sprawą, adwokat zaleci sporządzenie takiej wyceny profesjonaliście, postępowanie takie zależy jednak przede wszystkim od okoliczności danej sprawy, z wyceną najlepiej więc wstrzymać się do spotkania z adwokatem.

Gdy już ustalone zostanie jakie przedmioty wchodzą w skład majątku wspólnego, konieczne będzie potwierdzenie prawa własności małżonków do tych przedmiotów. W przypadku wszelkich nieruchomości konieczne zatem będzie przedłożenie wypisów z ksiąg wieczystych, co obecnie w ogóle nie jest problematyczne, gdyż księgi wieczyste dostępne są online, wystarczy znać tylko numer danej księgi.

W przypadku samochodu przedkładamy dowód rejestracyjny, natomiast w przypadku pozostałych rzeczy, a zwykle są to inne ruchomości, przedłożyć można dowód zakupu, zawartą umowę kupna-sprzedaży, lub oprzeć się można na oświadczeniu stron postępowania. Wskazane powyżej dokumenty wartość przynieść już na pierwsze spotkanie z adwokatem, gdyż pełnomocnik oceni czy są one wystarczające oraz wskaże jakich dokumentów ewentualnie brakuje.

Przeczytaj także:

Podział majątku – kiedy żonie należy się więcej?

Założyłem firmę przed ślubem, a następnie prowadziliśmy ją wspólnie z żoną – jak sąd podzieli nasz majątek po rozwodzie?

PODZIAŁ MAJĄTKU – Jakie dowody przedstawić, aby sąd podzielił majątek nierówno?

Kolejno adwokat będzie musiał ustalić w jaki sposób chcesz, żeby podziału dokonano, a więc  zapyta jakie przedmioty z majątku wspólnego chcesz otrzymać, z czego możesz zrezygnować na rzecz byłego współmałżonka, itp. Jeżeli nie wiesz jak miałby ten podział wyglądać, adwokat przybliży możliwe rozwiązania i z całą pewnością zasugeruje dla ciebie najkorzystniejsze.

Co do zasady, sąd dzieli majątek wspólny po równo, czyli po podziale każdy z małżonków otrzymuje połowę z majątku, który został wspólnie przez nich zgromadzony, w toku postępowania o podział majątku może jednakże pojawić się żądanie ustalenia nierównych udziałów, co oznacza, że jeden małżonek otrzyma większą część z majątku wspólnego, a drugi, siłą rzeczy, mniejszą część.

Jeżeli rozważasz przeprowadzenie podziału majątku właśnie w taki sposób, czyli nie po równo, powinieneś swoje stanowisko zgłosić adwokatowi już na pierwszym spotkaniu, gdyż żądanie ustalenia nierównych udziałów przerzuca na osobę wnioskującą o taki podział ciężar dowodowy, co oznacza, że to ty będziesz musiał wykazać, że uzasadniony jest nierówny podział majątku, gdyż zaistniały ważne powody przemawiające za tym, żeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.

W takim przypadku konieczne zatem będzie zgłoszenie takiego żądania i przedłożenie odpowiednich dowodów w sądzie, adwokat podpowie więc jak to zrobić i jakimi dowodami należy się posłużyć, żeby uzyskać satysfakcjonujące rozstrzygnięcie.

Potrzebujesz pomocy kancelarii wyspecjalizowanej w podziałach majątku. Skontaktuj się z nami. Nasza kancelaria posiada biura w Warszawie i Gliwicach. W wielu wypadkach, w szczególności podziałów majątków większych wartości, świadczymy usługi na terenie całego kraju

Jak przygotować się do spotkania z adwokatem w sprawie o podział majątku?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

2 × three =