Decyzja o zakończeniu małżeństwa poprzez rozwód nigdy nie jest łatwa dla małżonków, w szczególności, gdy małżeństwo trwało kilka lat i ze związku tego pochodzą wspólne, małoletnie dzieci. Nie rzadko również „przerażająca” dla małżonków w przeprowadzeniu samego rozwodu jest wizja długiego i skomplikowanego procesu sądowego, który w skrajnych przypadkach może trwać nawet kilka lat. Długi proces rozwodowy nie jest jednakże regułą, gdyż bardzo często małżonkowie zapominają, że to oni, jako strony takiego postępowania, mają bardzo duży wpływ na czas jego trwania i wystarczy odrobina dobrej woli oraz kompromisu, a postępowanie rozwodowe może zakończyć się znacznie szybciej niż można się było tego spodziewać.

Jak wiadomo, najszybciej kończą się te sprawy i postępowania, gdzie nie ma konfliktu, a więc jeśli nie chcemy toczyć długiego postępowania rozwodowego najlepiej jest już po powzięciu decyzji o rozwodzie, lecz jeszcze przed wniesieniem powództwa rozwodowego, spróbować dojść do porozumienia z partnerem w najistotniejszych kwestiach o których obowiązany jest orzec sąd w wyroku rozwiązującym małżeństwo, a więc w kwestii opieki, władzy rodzicielskiej i kontaktów z małoletnimi dziećmi, wysokości alimentów oraz korzystania we wspólnego mieszkania, jeśli małżonkowie jeszcze przez jakiś czas po rozwodzie będą je dzielić.

Osiągnięcie kompromisu przez małżonków w zakresie najistotniejszych dla rodziny spraw spowoduje, że sąd przychyli się do zgodnego wniosku małżonków w tym zakresie i nie będzie istniała potrzeba przeprowadzenia szczegółowego postępowania dowodowego w trakcie procesu, co znacznie przyspieszy jego przebieg oraz niewątpliwie pozytywnie wpłynie również na późniejsze relacje małżonków ze sobą, którzy w mniejszym lub większym stopniu będą musieli współdziałać w wychowaniu i dla dobra małoletnich dzieci.

Oczywiście należy pamiętać, że jeżeli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci to sąd na rozprawie przesłucha przynajmniej jednego świadka wskazanego przez powoda lub pozwanego na okoliczność sytuacji i warunków wychowawczych dzieci oraz ich stosunku do rozstania rodziców, dobrze zatem jest już w pozwie rozwodowym wskazać osobę, która jako świadek na rozprawie może się stawić.

Poza porozumieniem w kwestiach dotyczących rodziny, przeprowadzenie szybkiego rozwodu będzie możliwe tylko wtedy, gdy orzeczenie rozwodowe nie będzie zawierało rozstrzygnięcia o tym, który z małżonków ponosi wyłączną winę za rozkład pożycia stron, a więc gdy rozwód odbędzie się bez orzekania o winie. Praktyka pokazuje, iż kwestia wykazania winy w procesie rozwodowym nie tylko znacznie opóźnia wydanie orzeczenia rozwiązującego małżeństwo, gdyż w takich przypadkach strony z reguły wykazują się dużą kreatywnością w zakresie przedstawianych dowodów i powoływanych świadków, lecz również może znacznie pogorszyć relacje między małżonkami, które zazwyczaj i tak nie są najlepsze, co z kolei swe odzwierciedlenie znajdzie w sprawach dotyczących wspólnych dzieci, przy których rodzice muszą ze sobą współdziałać, niezależnie od tego jak bardzo ich poglądy są odmienne. W ten sposób powstaje więc błędne koło z którego małżonkowie próbują się wydostać przy pomocy sądu, zapominając, że poza salą sądową sami będą musieli rozwiązywać swe codzienne problemy.

Przeczytaj nasze porady dotyczące szybkiego przeprowadzenia postępowania rozwodowego na naszym nowym blogu „SZYBKI ROZWÓD” – rozwód można przeprowadzić bardzo szybko sprawdź www.szybki-rozwod.info 

Szybki rozwód jest więc możliwy, jednak tylko wtedy, gdy każda ze stron gotowa jest pójść na ustępstwa i gdy strony osiągną kompromis. Jeśli jednak wypracowanie jednego stanowiska przez małżonków napotyka na przeszkody z którymi nie potrafią sobie samodzielnie poradzić, wówczas rozważyć można skorzystanie z pomocy specjalisty w tym zakresie, a więc mediatora. Przeprowadzenie mediacji przed złożeniem pozwu o rozwód ma ten pozytywny aspekt, że w pozwie rozwodowym przedstawione zostanie jednolite stanowisko stron, a samo postępowanie rozwodowe stanie się jedynie formalnością.

W pozwie takim należy więc wskazać pod opieką którego z rodziców będą znajdowały się dzieci po rozwodzie, jak uregulowane mają zostać kontakty drugiego rodzica z dziećmi, jak będzie wykonywana władza rodzicielska, w jakiej wysokości alimenty będą przekazywany, jak małżonkowie zamierzają korzystać ze wspólnego mieszkania przez okres wspólnego zamieszkiwania oraz przede wszystkim, że orzeczenie rozwodowe ma nie zawierać rozstrzygnięcia o winie małżonków. Pamiętać jednak należy, iż nawet jeśli małżonkowie porozumieją się co do samego rozwodu i wszystkich związanych z nim kwestii, nie oznacza to, że nie muszą stawić się w sądzie na wyznaczoną rozprawę rozwodową.

Potrzebujesz porady dotyczącej spraw rodzinnych – skontaktuj się z nami 

http://www.szybki-rozwod.info/kontakt/

Przepisy co prawda wskazują, iż rozprawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron, jednakże w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa powoda na pierwsze posiedzenie sądowe wyznaczone w celu przeprowadzenia rozprawy, postępowanie ulega zawieszeniu. Ponadto, jeżeli strona wezwana do osobistego stawiennictwa nie stawi się bez usprawiedliwionych powodów na posiedzenie, sąd może skazać ją na grzywnę według przepisów o karach za niestawiennictwo świadka. Podczas rozprawy rozwodowej sąd zobowiązany jest także do przeprowadzenia dowodu z przesłuchania stron więc obecność na rozprawie rozwodowej jest mimo wszystko konieczna.

Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć, że osiągnięcie porozumienia przez małżonków nie tylko spowoduje, że orzeczenie rozwodowe zostanie szybciej wydane, lecz również pozwoli na ograniczenie jego kosztów, gdyż orzeczenie rozwodu na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie powoduje, że sąd z urzędu zwraca połowę uiszczonej opłaty od pozwu, czyli 300 zł.

Zobacz także:

Jak szybko przeprowadzić rozwód z orzekaniem o winie

Jak przeprowadzić szybko rozwód?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

three × 5 =