To, że dziecko potrzebuje kontaktu z obojgiem rodziców jest prawdą znaną od dawien dawna, a to, że rodzicom dziecka nie ułożyło się we wspólnym małżeństwie nie oznacza, że przez to któreś z nich jest gorszym rodzicem. Praktyka pokazuje jednakże, że w większości przypadków stałą opiekę nad dzieckiem po rozwodzie sprawuje matka, to z nią dziecko mieszka i spędza większość czasu, ojciec zaś widuje dziecko tylko wówczas, gdy matka wyrazi na to zgodę.

Nie rzadko więc dochodzi do sytuacji, że ojciec nie widzi się z dzieckiem nawet kilka tygodni, gdyż umówione terminy spotkań są ciągle przez nią przesuwane bądź odwoływane, co sprawia, że dziecko traci kontakt z ojcem, gdyż czuje się w pewien sposób przez niego porzucone, dlatego w sytuacji, gdy matka utrudnia kontakty z dzieckiem, warto jak najszybciej podjąć stosowne kroki.

MASZ PROBLEM USTALENIEM LUB EGZEKWOWANIEM KONTAKTÓW Z DZIECKIEM – SKONTAKTUJ SIE Z NAMI

ADWOKAT WARSZAWA SPECJALIZACJA PRAWO RODZINNE

(świadczymy pomoc prawną na terenie woj mazowieckiego oraz śląskiego)

Jeżeli w wyroku rozwodowym nie zostały ustalone kontakty ojca z dzieckiem, gdyż matka deklarowała, że kontakt ten nie będzie przez nią utrudniany i w związku z tym nie istnieje konieczność ustalenia sztywnych terminów oraz godzin spotkań małoletniego z rodzicem, bądź gdy nie toczyło się odrębne postępowanie o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, w pierwszej kolejności należy złożyć do sądu rejonowego wniosek o uregulowanie kontaktów ojca z dzieckiem.

We wniosku tym rodzic wskazuje w jakich terminach chce widzieć się z dzieckiem oraz gdzie te spotkania mają się odbywać. Rodzic wnoszący o ustalenie kontaktów przedstawia więc harmonogram spotkań z dzieckiem na przestrzeni całego roku, a zatem we wniosku wskazać również należy jak kontakt ma zostać ustalony np. w święta, wakacje, ferie czy urodziny dziecka.

Na skutek złożonego wniosku sąd wyda orzeczenie w przedmiocie kontaktów, a więc ustali jak te kontakty ojca z dzieckiem mają wyglądać, do orzeczenia owego matka musi oczywiście się stosować. W niektórych przypadkach, przede wszystkim wówczas, gdy rodzice nie są ze sobą skonfliktowani, ustalenie kontaktów może nastąpić również w ugodzie zawartej przed sądem lub przed mediatorem, wykonanie takiej ugody podlega takim samym zasadom jak wykonanie orzeczenia sądowego.

W sytuacji, gdy pomimo wydanego orzeczenia, lub pomimo zawartej ugody, matka nadal utrudnia ojcu kontakt z dzieckiem, wówczas ojciec może wystąpić do sądu celem wyegzekwowania przysługującego mu kontaktu z dzieckiem.

Zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

Jeżeli jednak osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nie wypełnia nadal swego obowiązku, sąd opiekuńczy nakazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń.

Przymuszenie do realizacji orzeczenia sądowego lub ugody w przedmiocie kontaktów z dzieckiem odbywa się więc dwuetapowo, najpierw bowiem sąd niejako ostrzega niesubordynowanego rodzica, że w przypadku, gdy nie zmieni swojego zachowania to nałoży na niego obowiązek zapłaty określonej kwoty, a gdy ustalone kontakty nadal nie są realizowane, wówczas sąd orzeka o zapłacie sumy pieniężnej.

Ponadto, jeżeli do kontaktu nie doszło wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, obowiązków wynikających z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy przyzna od tej osoby uprawnionemu do kontaktu zwrot jego uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktu.

Nierespektowanie przez matkę orzeczonych przez sąd kontaktów ojca z dzieckiem może więc znacznie uszczuplić jej środki, co jest jeszcze bardziej dotkliwe ze względu na fakt, że orzeczona przez sąd kwota trafi w takim wypadku do rąk ojca.

Pamiętać jednakże, należy, że sądowe przymuszenie do realizacji kontaktów poprzez nakazanie zapłaty określonej kwoty, możliwe jest tylko wówczas, gdy owe kontakty zostały ustalone w orzeczeniu lub ugodzie zawartej przed sądem bądź przed mediatorem, jeżeli bowiem małżonkowie ustalili kontakty lecz np. tylko w formie umowy pomiędzy nimi zawartej, a nie zatwierdzonej, to w razie ich nierespektowania przez matkę ojciec nie może zwrócić się do sądu o orzeczenie wobec niej nakazu zapłaty z tego tytułu.

TAGI: ADWOKAT SPRAWY RODZINNE WARSZAWA, KANCELARIA ADWOKACKA KONTAKTY Z DZIECKIEM KATOWICE

Co zrobić gdy matka utrudnia ojcu kontakt z dzieckiem?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

sixteen + 18 =