Mąż zażywa narkotyki. Czy mogę rozwieść się z jego winy i zakazać mu kontaktów z dziećmi?

Nie tylko nadużywanie alkoholu, lecz również zażywanie narkotyków staje się coraz częstszą przyczyną rozwodów. O destrukcyjnym wpływie stosowania różnego rodzaju używek, praktycznie na każdy aspekt życia, nikomu chyba nie trzeba mówić, ani przypominać, ważne jednakże jest, aby bliscy osoby uzależnionej

Mąż wyprowadził się bez słowa do kochanki i nie ma z nim kontaktu. Jak przeprowadzić sprawę o rozwód?

Zdrada małżeńska jest jedną z najczęstszych, a na pewno najboleśniejszą, przyczyną rozpadu małżeństwa, a jeśli dodatkowo współmałżonek wyprowadził się ze wspólnego mieszkania i zamieszkał z nowym partnerem, to rozwód tak naprawdę jest tylko kwestią czasu. Bardzo często w takich sytuacjach

Żona nie chce iść do pracy i nie dba o dom – czy to może być przyczyną rozwodu z orzeczeniem o winie?

Zgodnie z regulacjami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Na małżonkach ciąży więc ustawowy obowiązek dbałości o

Żona porzuciła mnie po wypadku gdy utraciłem dochody, czy to powód do rozwodu z orzeczeniem o jej winie?

Zawierając związek małżeński małżonkowie zobowiązują się do wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Wskazane obowiązki nie wynikają jednakże tylko z norm moralnych, lecz również z przepisów Kodeksu rodzinnego i