Mąż zataił przede mną chorobę psychiczną, czy może to być podstawą rozwodu z orzekaniem o winie?

Orzeczenie rozwodowe może, lecz nie musi zawierać rozstrzygnięcia o winie, gdyż jeżeli małżonkowie zgodnie wniosą o rozwód bez orzekania o winie, wówczas sąd zaniecha jej ustalania. Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego brak jest natomiast „katalogu zawinienia”,

Bezpłodność przyczyną rozkładu małżeństwa i rozwodu z orzekaniem o winie?

Problem bezpłodności dotyka coraz większej liczby małżeństw, i choć medycyna poszukuje nowych rozwiązań i z wieloma przyczynami niemożności posiadania dzieci potrafi już sobie poradzić, zdarza się jednakże, że niektórzy małżonkowie nadal nie mogą się cieszyć wspólnym potomstwem. W takich przypadkach

Mąż nie chce zajmować się dzieckiem, czy to podstawa do rozwodu z orzeczeniem o winie?

Nie wszyscy małżonkowie zdają sobie sprawę, iż prawa, ale także obowiązki, płynące z zawarcia związku małżeńskiego, uregulowane zostały w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z brzmieniem obowiązujących regulacji, małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie, a także są