Obdukcja jako dowód w postępowaniu o rozwód. Co to jest i jaki lekarz może jej dokonać?

Statystyki dotyczące przemocy w rodzinie wskazują, iż w ponad 90% jej ofiarami są kobiety i dzieci, zaś ogólna liczba przypadków przemocy domowej utrzymuje się na porównywalnym poziomie od kilku lat. Stosowanie przemocy w większości przypadków prowadzi również do rozpadu małżeństw

RODK– Opinia Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w sprawach o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, rozwód, ustalenie miejsca pobytu dziecka oraz w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej.

Wskutek zakwestionowania przez Trybunał Konstytucyjny uprawnień rodzinnych ośrodków diagnostyczno- konsultacyjnych (dalej: RODK) do wydawania dla sądów opinii, m.in. w sprawach rozwodowych, o władzę rodzicielską czy ustalenie kontaktów z dzieckiem, od stycznia br. obowiązują nowe przepisy w tym zakresie, które powołały