Mąż nie chce zajmować się dzieckiem, czy to podstawa do rozwodu z orzeczeniem o winie?

Nie wszyscy małżonkowie zdają sobie sprawę, iż prawa, ale także obowiązki, płynące z zawarcia związku małżeńskiego, uregulowane zostały w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z brzmieniem obowiązujących regulacji, małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie, a także są

Rozwód bez ustalania winy – czy warto się na niego zdecydować dla dobra dzieci pomimo tego, że są przesłanki aby winę ustalić?

Dobro dziecka dla każdego rodzica powinno być priorytetem, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości, niestety bardzo często zdarza się, że gdy dochodzi do rozwodu to rodzice „zapominają” o uczuciach dzieci, o tym, że rozwód również dzieci dotyczy, a także

Obdukcja jako dowód w postępowaniu o rozwód. Co to jest i jaki lekarz może jej dokonać?

Statystyki dotyczące przemocy w rodzinie wskazują, iż w ponad 90% jej ofiarami są kobiety i dzieci, zaś ogólna liczba przypadków przemocy domowej utrzymuje się na porównywalnym poziomie od kilku lat. Stosowanie przemocy w większości przypadków prowadzi również do rozpadu małżeństw