Dlaczego nie warto dążyć do rozwodu z orzekaniem o winie gdy nie ma przesłanek?

Orzeczenie rozwodowe w którym została ustalona wina w rozkładzie pożycia przede wszystkim kształtuje późniejszy obowiązek alimentacyjny byłych małżonków względem siebie, z czego tak naprawdę nie wielu rozwodzących się małżonków zdaje sobie sprawę. Dla większości rozwód z orzekaniem o winie ma

Mąż zataił przede mną chorobę psychiczną, czy może to być podstawą rozwodu z orzekaniem o winie?

Orzeczenie rozwodowe może, lecz nie musi zawierać rozstrzygnięcia o winie, gdyż jeżeli małżonkowie zgodnie wniosą o rozwód bez orzekania o winie, wówczas sąd zaniecha jej ustalania. Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego brak jest natomiast „katalogu zawinienia”,

Bezpłodność przyczyną rozkładu małżeństwa i rozwodu z orzekaniem o winie?

Problem bezpłodności dotyka coraz większej liczby małżeństw, i choć medycyna poszukuje nowych rozwiązań i z wieloma przyczynami niemożności posiadania dzieci potrafi już sobie poradzić, zdarza się jednakże, że niektórzy małżonkowie nadal nie mogą się cieszyć wspólnym potomstwem. W takich przypadkach