Nakłady a podział majątku wspólnego małżonków

Po uprawomocnieniu się  wyroku rozwodowego byli małżonkowie powinni rozważyć czy będą dokonywać podziału majątku zgromadzonego przez nich w czasie trwania małżeństwa. Należy przypomnieć, iż z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty