Jak przygotować się do spotkania z adwokatem w sprawie o podział majątku?

Obecnie obowiązujące przepisy nie wskazują w jakim terminie należy podzielić wspólny majątek po ustaniu wspólności majątkowej, jak również nie zobowiązują do dokonania podziału tego majątku, oznacza to więc, że po rozwodzie małżonkowie wcale nie muszą dokonywać podziału.

Kiedy podział majątku będzie bardziej korzystny dla jednej ze stron?

Po zawarciu małżeństwa, z reguły, między małżonkami powstaje wspólność ustawowa małżeńska, od tej więc pory małżonkowie gromadzą wspólny majątek, w którym każdy z małżonków ma taki sam udział, wynoszący 50%. Najczęściej natomiast do ustania wspólności ustawowej dochodzi na skutek rozwodu