Jak odebrać dziecko matce która je zaniedbuje i znęca się psychicznie oraz fizycznie?

Sąd w wyroku rozwodowym poza orzeczeniem o samym rozwodzie, zobowiązany jest również rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz o tym w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia

Opieka naprzemienna – co to jest i na czym polega?

Jednym z obligatoryjnych elementów wyroku rozwodowego, jest rozstrzygnięcie przez sąd o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków. Przepisy w takim przypadku nadają priorytet pisemnemu porozumieniu małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie,