Czy istnieje możliwość obniżenia wysokości alimentów przez sąd z urzędu ?

Czy istnieje możliwość obniżenia wysokości alimentów przez sąd z urzędu w przypadku nieuwzględnienia żądania uchylenia obowiązku alimentacyjnego? Obowiązek alimentowania utrzymuje się zazwyczaj przez dłuższy czas, w szczególności obowiązek rodziców wobec dzieci. Naturalną rzeczą jest, że w tym okresie występują liczne