Opieka naprzemienna – co to jest i na czym polega?

Jednym z obligatoryjnych elementów wyroku rozwodowego, jest rozstrzygnięcie przez sąd o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków. Przepisy w takim przypadku nadają priorytet pisemnemu porozumieniu małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie,