Rozwód, a odbieranie dziecka z przedszkola lub szkoły.

Orzeczenie rozwodu między małżonkami w sposób formalny i definitywny kończy zawarte małżeństwo, jeśli jednakże z małżeństwa zrodziły się dzieci, wówczas wyrok rozwodowy reguluje również sprawy dotyczące dzieci. Zasadą jest, że sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej