Dlaczego nie warto dążyć do rozwodu z orzekaniem o winie gdy nie ma przesłanek?

Orzeczenie rozwodowe w którym została ustalona wina w rozkładzie pożycia przede wszystkim kształtuje późniejszy obowiązek alimentacyjny byłych małżonków względem siebie, z czego tak naprawdę nie wielu rozwodzących się małżonków zdaje sobie sprawę. Dla większości rozwód z orzekaniem o winie ma

Mąż zataił przede mną chorobę psychiczną, czy może to być podstawą rozwodu z orzekaniem o winie?

Orzeczenie rozwodowe może, lecz nie musi zawierać rozstrzygnięcia o winie, gdyż jeżeli małżonkowie zgodnie wniosą o rozwód bez orzekania o winie, wówczas sąd zaniecha jej ustalania. Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego brak jest natomiast „katalogu zawinienia”,

Mąż zażywa narkotyki. Czy mogę rozwieść się z jego winy i zakazać mu kontaktów z dziećmi?

Nie tylko nadużywanie alkoholu, lecz również zażywanie narkotyków staje się coraz częstszą przyczyną rozwodów. O destrukcyjnym wpływie stosowania różnego rodzaju używek, praktycznie na każdy aspekt życia, nikomu chyba nie trzeba mówić, ani przypominać, ważne jednakże jest, aby bliscy osoby uzależnionej

Co można zrobić, gdy podczas rozwodu małżonek dokonuje wydatków z majątku wspólnego?

Jeżeli między małżonkami nie została zawarta umowa o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej, wówczas istnieje między nimi ustawowa wspólność majątkowa, oczywiście dopóki małżonkowie się nie rozwiodą lub nie zawrą takiej umowy w trakcie trwania małżeństwa.