Przemoc domowa – jak doprowadzić do tymczasowego aresztowania agresywnego męża lub partnera?

Środki zapobiegawcze, jak sama nazwa wskazuje, służą zabezpieczeniu prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także mają na celu zapobiegnięcie popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa, można je natomiast stosować tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił

Bezpłodność przyczyną rozkładu małżeństwa i rozwodu z orzekaniem o winie?

Problem bezpłodności dotyka coraz większej liczby małżeństw, i choć medycyna poszukuje nowych rozwiązań i z wieloma przyczynami niemożności posiadania dzieci potrafi już sobie poradzić, zdarza się jednakże, że niektórzy małżonkowie nadal nie mogą się cieszyć wspólnym potomstwem. W takich przypadkach

Żona porzuciła mnie po wypadku gdy utraciłem dochody, czy to powód do rozwodu z orzeczeniem o jej winie?

Zawierając związek małżeński małżonkowie zobowiązują się do wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Wskazane obowiązki nie wynikają jednakże tylko z norm moralnych, lecz również z przepisów Kodeksu rodzinnego i

Mąż nie chce zajmować się dzieckiem, czy to podstawa do rozwodu z orzeczeniem o winie?

Nie wszyscy małżonkowie zdają sobie sprawę, iż prawa, ale także obowiązki, płynące z zawarcia związku małżeńskiego, uregulowane zostały w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z brzmieniem obowiązujących regulacji, małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie, a także są