Mąż nie chce zajmować się dzieckiem, czy to podstawa do rozwodu z orzeczeniem o winie?

Nie wszyscy małżonkowie zdają sobie sprawę, iż prawa, ale także obowiązki, płynące z zawarcia związku małżeńskiego, uregulowane zostały w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z brzmieniem obowiązujących regulacji, małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie, a także są

Opieka naprzemienna – co to jest i na czym polega?

Jednym z obligatoryjnych elementów wyroku rozwodowego, jest rozstrzygnięcie przez sąd o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków. Przepisy w takim przypadku nadają priorytet pisemnemu porozumieniu małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie,