Zmiana religii przesłanką rozwodu z winy małżonka?

Najczęstszymi przyczynami rozwodów są zdrada, przemoc domowa, alkoholizm, hazard. Wszystkie wskazane okoliczności będą uzasadniać orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka, jeśli tylko w toku postępowania zostanie wykazane, iż owe zawinione zachowanie małżonka doprowadziło do rozpadu więzi małżeńskich i finalnie także

Rozwód z orzeczeniem o winie oraz bez orzekania na który się zdecydować? – charakterystyka, czas trwania.

Rozwód, czyli definitywne zakończenie małżeństwa, dla niektórych par jest tylko formalnością, gdyż małżonkowie od kilku lat już i tak wspólnie nie żyją i nic ich nie łączy, innych z kolei przyprawia o przysłowiowy ból głowy. Rozwód zwykle bowiem kojarzy się

Rozwód bez ustalania winy – czy warto się na niego zdecydować dla dobra dzieci pomimo tego, że są przesłanki aby winę ustalić?

Dobro dziecka dla każdego rodzica powinno być priorytetem, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości, niestety bardzo często zdarza się, że gdy dochodzi do rozwodu to rodzice „zapominają” o uczuciach dzieci, o tym, że rozwód również dzieci dotyczy, a także