Małżonek stosuje przemoc fizyczną – jak udowodnić przemoc fizyczną w postępowaniu o rozwód?

Sąd może orzec między małżonkami rozwód tylko wówczas, gdy doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, a więc wtedy, gdy małżonków nie łączy już więź duchowa, fizyczna i gospodarcza. Ustanie więzi małżeńskich może natomiast być spowodowane różnymi przyczynami, jak np.

Sprawy karne męża jako podstawa wniesienia o rozwód z orzeczeniem o winie.

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie zawierają zamkniętego katalogu zawinionych przyczyn rozpadu małżeństwa, co oznacza, że wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego może zostać przypisana małżonkowi zawsze, gdy jego zawinione zachowanie spowoduje trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków.