Sprawy karne męża jako podstawa wniesienia o rozwód z orzeczeniem o winie.

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie zawierają zamkniętego katalogu zawinionych przyczyn rozpadu małżeństwa, co oznacza, że wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego może zostać przypisana małżonkowi zawsze, gdy jego zawinione zachowanie spowoduje trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków.

Bezprawnie uzyskane dowody zdrady z podsłuchów oraz facebooka – pomogą czy zaszkodzą przy rozwodzie?

Proces rozwodowy nie rzadko przypomina prawdziwe pole bitwy, gdzie wszystkie chwyty są dozwolone i gdzie przetrwa tylko najsilniejszy. Na sali sądowej do rozlewu krwi oczywiście nie dochodzi, jednakże nie sposób nie zauważyć, że postępowanie rozwodowe jest nie tylko niezwykle stresujące