Mąż grozi, że jeśli złoże pozew o rozwód pozbawi mnie pieniędzy – jak zapewnić sobie środki na utrzymanie podczas rozwodu dla siebie oraz dzieci?

Postępowanie rozwodowe może trwać kilka lat, a jeśli nawet małżonkowie postanowią się rozwieść bezkonfliktowo, proces nie skończy się wcześniej niż po kilku miesiącach, wraz z decyzją o rozwodzie pojawia się więc pytanie w jaki sposób na czas postępowania rozwodowego zapewnić

Mąż mi grozi, że mnie zabije jak wniosę pozew o rozwód. Jak mogę zadbać o bezpieczeństwo podczas rozwodu?

Rozwód w praktyce jest potwierdzeniem tego, że między małżonkami zanikły wszelkie więzi uczuciowe, fizyczne i gospodarcze, a więc, że małżeństwo tak naprawdę istnieje już tylko formalnie. Zdarza się jednakże, że pomimo jasnych i jednoznacznych oznak, iż małżeństwo nie funkcjonuje prawidłowo